Takle positive symptomer

Å høre stemmer, ha forfølgelsesideer og slite med tankeforstyrrelser er ofte opprørende og plagsomt for personen som opplever det. Slike opplevelser kalles vanligvis positive symptomer.

Det kan både være forvirrende og frustrerende å være sammen med og ha omsorg for en person med positive psykotiske symptomer. Det er vanlig at familiemedlemmene lurer på hvordan de kan hjelpe personen på best mulig måte. Selv om psykose er nokså vanlig, har de færreste familier stått overfor dette tidligere, og det finnes heller ikke en enkelt anbefalt tilnærming, i motsetning til mange andre lidelser.

I denne delen vil vi invitere deg til å tenke igjennom hvilken innvirkning symptomene har på personen du er pårørende til, og hvordan det påvirker deg og din familie. Her finner du også en liste over ”Gylne regler”, med forslag til hvordan man kan reagere i typiske vanskelige situasjoner.

Før vi begynner:

Tenk på de symptomene og sykdomstegnene som du synes er vanskeligst å håndtere.

Noter deg det du tenker på i REACT – Arbeidsark, oppgave 6, kapittel 3
Last ned: Oppgave 6