Den gode nyheten er …

Det finnes ikke noe riktig eller galt svar! Alle disse strategiene kan være nyttige, avhengig av hvilket stadium Elliott befinner seg på i tilfriskningsprosessen. For eksempel:

Aktiv problemløsning
Hvis Elliott er helt overbevist om at politiet er etter ham, vil han kunne bli sint eller redd for at du vil utsette ham for fare eller at du er ”med på det” hvis du forsøker å overtale ham til noe annet. Hvis Elliott derimot er på et stadium der han aktivt vurderer å endre på forestillingene sine, vil det å få tak i mer informasjon om politiets aktiviteter kunne være til hjelp for ham.

Forhandlende og medfølende
Det vil vanligvis være gunstig å prøve å forstå Elliotts perspektiv og samarbeide med ham for å få ham til å føle seg tryggere. Hvis Elliott derimot er veldig opptatt av problemet, kan det å snakke om det virke mot sin hensikt. Det kan hjelpe å forsøke og avlede oppmerksomheten hans litt ved å spørre ham om han vil hjelpe deg med å lage mat, eller foreslå at han kan dra bort til en venn og spille tv-spill.

Realisten
Hvis du klarer det, så gi aldri fra deg en anledning til å gjøre helt vanlige ting som holder deg og familien din i gang. Elliotts mistenksomhet kan imidlertid gjøre ham overfølsom for at du forskjellsbehandler ham og søsteren. Han kan se på handleturen som nok et tegn på at han blir trakassert. Hvis dette er tilfelle, kan du forsøke å invitere ham med på handleturen eller, hvis han er for paranoid til å gå ut, spørre om det er noe han trenger i butikken. Vær i forkant av problemstillingen, slik at du forsikrer deg om at han ikke går glipp av noe.

TID FOR Å TENKE IGJEN

Bla tilbake og se på problemene du skrev ned i begynnelsen av denne delen.

Hvordan forsøkte du å håndtere problemet/problemene?

Gå til oppgave 8 i kapittel 3 i REACT – Arbeidsark og gjør deg dine notater:
Last ned: Oppgave 8

Var du …

  • En aktiv problemløser?
  • En forhandler?
  • En medføler?
  • En realist?

Hvor godt fungerte dette? Oppnådde du ønsket resultat?

Hvordan kan du ellers håndtere vanskelige situasjoner?

På neste møte med REACT-veilederen din kan du ta opp din måte å hjelpe på og diskutere alternativer du kanskje kan tenke deg å prøve.

TID FOR RÅD

Alle mennesker med psykose og alle problemer er forskjellige. Det er ikke mulig å gi råd om hvordan du skal håndtere hvert eneste problem og hver eneste eventualitet.

Det finnes imidlertid noen grunnleggende prinsipper, som ofte kan være nyttige å ta i bruk. Tenk på dem som ”spilleregler”. De bygger på teknikker som profesjonelle behandlere tar i bruk når de snakker med mennesker om problemene deres.