Desorganisert tenkning og usammenhengende tale

Hjernens måte å bearbeide informasjon, minner og sanseopplevelser på kan forandre seg fullstendig i en psykose. Dette kan føre til at personen opplever tanker som virker fremmede og ukjente, og noen tanker kan virke som om de er avstengte eller til og med fjernet. Tankene kan dessuten oppleves som blandet sammen, at de hopper fra tema til tema, eller personen kan føle seg bombardert av ideer og impulser.

Hukommelsesproblemer kan også forekomme, blant annet vanskeligheter med å forme nye minner, huske gamle minner, og i noen tilfeller har personen minner om hendelser som ikke har inntruffet.

Fra utsiden vil personen synes å ha vansker med å kommunisere og kan finne på nye ord eller bytte om på rekkefølgen av ord. De kan snakke fortere eller langsommere enn normalt. De kan også virke fullstendig oppslukt eller distrahert av tankene sine. Som et resultat kan det være vanskelig å utføre hverdagslige oppgaver, og personens oppførsel kan tidvis fremstå som merkelig.