Guide til de syv gyldne reglene

Første regel: Unngå krangling (eller langvarige diskusjoner) om stemmer eller vrangforestillinger, hvis det er mulig.

Hvorfor? Personen kan føle seg trengt opp i et hjørne og det kan få vedkommende til å gå enda mer iherdig inn for å bevise at det han forestiller seg er sant.
Si; «Det er vanskelig for meg å forstå hvorfor noen mennesker skulle være ute etter deg. Men jeg forstår at det kan være vanskelig å ha sånne tanker. Jeg skulle ønske at du kunne ta det opp med behandleren din.”

Andre regel: Unngå å bli sint hvis du kan.

Hvorfor? Du vil bare føle deg verre. Relasjonen deres vil lide under det. Det virker ikke.

Gjør/si;  «Ta en pause/ha litt tid for deg selv. Tenk ”det er sykdommen, ikke personen som snakker”.

Tredje regel: Ikke bekreft vrangforestillingene eller forestillingen om at personen hører stemmer.

Hvorfor? Den du er pårørende til kan tolke det som bevis for at han eller hun har rett.

Si; ”Ut fra mine erfaringer opp gjennom årene er jeg sikker på at radiobølger ikke kan styre tankene dine.”

Fjerde regel: Gi klart uttrykk for hva du tror om vrangforestillingen eller stemmene.

Hvorfor? Det reduserer sjansen for at de vil mistolke det du sier.

Si; ”Jeg er 100 prosent sikker på at jeg ikke putter stemmer i hodet ditt med vilje.”

Femte regel: Gjenkjenn og sympatiser med fortvilelse og gjør et nummer ut av anerkjennelsen din.

Hvorfor? Alle føler seg litt bedre når de vet at noen bryr seg, og positive tilbakemeldinger oppmuntrer personen til å komme tilbake for å få mer.

Si; ”Det må være veldig vanskelig for deg. Du er veldig sterk/tapper/målbevisst.”

Sjette regel: Anerkjenn at han er i sin fulle rett til å velge å tro det han tror (selv om du vet at det er feil).

Hvorfor? Det demper konfliktnivået og forhindrer at de må ta forestillingen sin i forsvar.

Si; ”Jeg forstår at du tror på det og du har rett til det. Jeg kan bare ikke skjønne hvordan det skulle foregå, det fremstår ikke som virkelig i mine øyne.”

Sjuende regel: Gi personen tid og rom til å uttrykke seg.

Hvorfor? Når man er under press er det vanskeligere å kommunisere effektivt.

Si; ”La meg bare sjekke at jeg forstår deg rett … (gi et kort sammendrag av hva personen har sagt).”

Advarsel!

Denne regelen er vanskelig å praktisere, og krever veiledning! Du bør diskutere denne tilnærmingen med REACT-veilederen din om du ønsker å gå inn i denne typen diskusjoner.

Regel: Oppmuntre til prat/diskusjon om alternative teorier/ideer.

Hvorfor? Sykdommen gjør at merkelige forestillinger ”føles riktige”. Å bli frisk innebærer å gradvise utforske andre mulige forklaringer.

Si; ”Da stemmene begynte, hva annet trodde du de kunne være?” ”Har du snakket med noen andre som hører stemmer? Hva slags forklaring ga de?


 – Sandra

Da John først fortalte meg at stemmene ikke tillot ham å forlate huset, tok jeg meg selv i å begynne å diskutere med ham. Jeg tror dette gjorde at John trodde at jeg på en eller annen måte ga ham skylden for sykdommen. Jeg skjønte at det ikke var til hjelp for verken John eller meg selv, men jeg visste bare ikke hva annet jeg skulle si til ham.

Etter en stund fant jeg ut at det hjalp å akseptere at John hørte disse stemmene, uansett hva jeg måtte tenke om dem, og jeg ble mindre irritert på John. John begynte å snakke litt mer med meg om hva stemmene sa til ham, og noe av det var virkelig forferdelig. Det er så godt gjort av ham å holde det ut hver eneste dag.


Prøv ut noe av dette!
Gjør gjerne dine notater i oppgave 9 i kapittel 3 i REACT – Arbeidsark.
Last ned: Oppgave 9

Hvilken av de gylne reglene bruker du allerede?

Er det noen av dem du ikke har prøvd ennå?

Diskuter hvordan det går med REACT-veilederen din.

Gjør deg gjerne notater eller skriv ned punkter du tror du kan ha nytte av