Hallusinasjoner

En hallusinasjon er en sanseopplevelse uten at det foreligger en ytre påvirkning.

Personen kan …

Se/høre/kjenne/lukte/smake/føle noe som ikke er der.

Det overveiende mest vanlige symptomet i en psykose er å ”høre stemmer”. Andre former for hallusinasjoner forekommer sjeldnere. Å ”høre stemmer” er en vanlig opplevelse i den allmenne befolkningen, og det er i seg selv ikke et tegn på psykose. I en psykose har imidlertid hallusinasjonene en tendens til å være av en slik karakter at de blir uutholdelige. De har en tendens til å forekomme hyppig, de kan ikke kontrolleres og de fremstår ofte som en ”sann hallusinasjon” – de er umulige å skjelne fra andre sanseopplevelser og synes å ha sin opprinnelse i ytre omgivelser eller objekter. Som med vrangforestillinger, forekommer også stemmer i varierte erfaringer i den allmenne befolkningen.

Stemmer eller andre hallusinasjoner som forekommer i psykose kan være opprørende og invalidiserende fordi de:

  • Forekommer hyppig/ofte og kan være vanskelige å kontrollere.
  • Refererer til opprørende, personlige eller krenkende temaer.
  • Synes å komme fra en kilde utenfor personen selv.
  • Får personen til å føle seg deprimert, engstelig, overvåket.

På det mest ekstreme kan en person oppleve:

  • Flere stemmer som løpende kommenterer dem.
  • En mektig eller dominerende stemme som gir dem instruksjoner eller kontrollerer dem.
  • At en eller annen form for avansert teknologi blir brukt for å sende stemmer til dem.
  • At de blir forfulgt av Gud eller er besatt av det onde.

Noen flere fakta om stemmer

Stemmer i psykose synes å forårsakes av et sammenbrudd i evnen til å skille internt genererte tanker fra sanseopplevelser som mottas fra den ytre verden.

Hjerneskanninger viser at hallusinasjoner forekommer i det samme området av hjernen som normale sanseopplevelser. For personen som opplever dem er de reelle sanseopplevelser, ikke et resultat av fantasien. Fordi stemmene virker fullstendig virkelige for personen, er det normalt at de vil lete etter en forklaring. Dette kan ofte føre til at de utvikler urealistiske og skremmende forklaringer, som konspirasjonsteorier, ideer om onde ånder eller at tekniske apparater påvirker dem.

Selv om stemmene kan være forvirrende for personen, reflekterer de noen ganger personens livssituasjon, det de frykter, eller sinnsstemninger og belastninger. Stemmer og andre psykotiske symptomer har en tendens til å øke i forbindelse med, og kan til og med utløses av, stress eller konflikter med andre mennesker.