Oppgave: Hva slags hjelper er du?

Ta testen!

Elliott er en 20 år gammel mann som bor sammen med mor, far og en yngre søster. Han får ukentlig besøk av en sosialarbeider fra det behandligsteamet og han tar Risperidon (et antipsykotisk medikament) hver dag.

Han er fremdeles ikke sitt vanlige jeg og han kommer ikke ut i stuen i løpet av dagen uten at gardinene er trukket for. Han har sagt at han tror at politiet kjører frem og tilbake i gaten utenfor og spaner på ham, fordi de prøver å få ham til å ”knekke” og tilstå et mord han ikke har begått.

Hvordan ville du ha hjulpet Elliott hvis du var hans pårørende? Kryss av for alt du ville ha prøvd ut i oppgave 7 i kapittel 3 i REACT -Arbeidsark.
Last ned: Oppgave 7

a. Du foreslår at du kan trekke fra gardinene for å vise ham at politiet ikke kjører frem og tilbake i gaten utenfor.

b. Du ringer politistasjonen og spør om politiet spaner på Elliott.

c. Du sier til ham at du ikke har sett noen tegn til at politiet er interessert i ham, men du tillater ham likevel å ha gardinene trukket for når han er i stuen.

d. Du spør ham om hvorfor han tror politiet kan være interessert i ham eller vil koble ham til et drap.

e. Du ringer sosialarbeideren og ber ham om å komme på besøk i dag, og deretter fortsetter med det du har planlagt å gjøre denne dagen, for eksempel dra ut og handle med søsteren hans.

Hvordan ville du ha hjulpet?

Hva forteller ditt valg av svar om deg…

a. eller b. Du er en aktiv problemløser. Du liker å takle problemet der og da og få ting gjort. Du er vant til å ta ansvar på jobben eller i hjemmet.

c. Du er en forhandler. Du liker å involvere andre i løsningene og er god til å kompromisse. Du er en god leder.

d. Du er en medføler. Du er følsom for andre menneskers følelser og interessert i hvordan de tenker.

e. Du er en realist. Du kjenner dine begrensninger, hvilke problemer du kan gjøre noe med og hvilke du ikke har noen innflytelse på.